нахалёнок

ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1528 ГОДА

45 posts in this topic

Щасная, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161 адв.
Щасный, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Щасный, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
Щасный, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
Щасный, п., п. Мельнiцкага пав. Падляшскага в-д. 124 адв.
Щасный, служэбнiк в-ды полацкага, б. Полацкай з-лi 218 адв.
Щедревич Юргел, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Щепа Федор, б. Клецкага i Пiнскага паветаў 211 адв.
Щепан, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi, яго брат - Венцлав 273 адв.
Щепан, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька - Ян Мартинович 144
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Станько Якубович 174
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Якуб Войдович 151
Щепановая Марина, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
Щепановая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Щепанович Балтромей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепанович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
Щепанович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
Щепанович Бзоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Щепанович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
Щепанович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щепанович Войтешко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепанович Идко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194 адв.
Щепанович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
Щепанович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
Щепанович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154 адв.
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Щепанович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
Щепанович Миклаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Щепанович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Щепанович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Щепанович Нарко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Щепанович Павел, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 142 адв.
Щепанович Стась, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271 адв.
Щепанович Стась, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Щепанович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Щепанович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепкин В. Н., гл. Шчэпкiн В. М.
Щербович Нелюб, садоўнiк Наўгародскага пав. 41 адв.
Щефан, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Щечич Левко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щирба Михал Матеевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Щирбич Войташ, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151
Щит Станислав, п., п.-р. 9 адв.
Щитницкая Ганна, панi, панi Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108 адв.
Щитоношич Кузьма, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щитоношыч Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щогол, масцвiцiн х-р вызнач. Москвитин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, 5. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234; с. 41 (Щогол Москвитин)
Щолкановая, б. Радамльскай вол. 229 адв.
Щолканович Радко, б. Радамльскай вол. 228
Щспанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щуриха Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
Щучин Гаврило, мяшч. г. Полацк 223 адв.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юдгайтис Олексий, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
Юдейкайтис Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Юдейкович Матей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281
Юдейкович Можейко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Юдкайтис Матей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246; с. 162
Юдкевич Андрей, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33 адв.
Юдкович Мартин, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
Юдыч Иван, б. Ужвенцкай вол. Жамойцкай з-лi 274 адв.
Юндиловая, панi, панi Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Юндиловая, панi, панi Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Юндилович Войтех, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
Юндилович Матей, 13
Юндилович Миколай, 13
Юндилович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Юндилович Павел, п. 10 адв.
Юндиловича Павловая, панi, удава 16
Юндиловича Яновая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Юневич Рымко, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д.106
Юнец, б. Пiнскага пав., выязджаў з с. Плотнiца 211 адв.
Юнка Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170
Юнович Андрушко, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юнович Михаiiло, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юнович Миц, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юнович Ромейко, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юнусович Муса, т. Абрагiмава сцягу 117
Юрага Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Юрага Михайло, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 18 адв., 36
Юрага Ян, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Юражиная, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Юражич Алексей, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Юражич Миколай, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
Юражич Павел, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
Юражич Станислав, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Юражич Филип(?), б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Юражич Ян, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
Юражич Ян, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Юрахновая, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юргайтис Крыцус, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
Юргайтис Матей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
Юргайтис Михно, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256 адв.
Юргелевич Болтромей, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 101 адв.
Юргелис, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi, яго цесць - Петр 234 адв.
Юргелович Матей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
Юргис, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
Юргович Григор, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
Юргойтевич Михайло, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Юргойтис Юшко, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283
Юрдевич Станис, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Юрдович Наико, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Юрдович Юшко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Юрей, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Юрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д., яго брат - Станислав Нарушевич 49 адв.
Юрей, кн., сядзiць "на Москве", яго брат - кн. Михайло 14 адв.
Юрей, п. 12 адв.
Юрешкевич Балтромей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
Юржича Михайловая, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юрис, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Юрис, с. 167
Юркович Игнат, т. Алiшкава хар. 122
Юркойтис Мацко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
Юрцевич Счепан, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Юршич Криштоф, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Юршич Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
Юршыч Стас, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Юршыч Ян, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Юрый, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Юрый, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Юрьевая Катерина, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Юрьевая Оршуля, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Юрьевая Оршуля, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Юрьевая, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80
Юрьевая, панi, панi Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
Юрьевая, удава, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Юрьевая, удава, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259 адв.
Юрьевая, удава, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
Юрьевая, удава, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Юрьевич Адам, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Юрьевич Александр, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
Юрьевич Александр, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Юрьевич Амброжей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Юрьевич Амброс, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
Юрьевич Андрей, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Юрьевич Андрей, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Юрьевич Балтромей, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
Юрьевич Балтромей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
Юрьевич Бенко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
Юрьевич Богдан, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
Юрьевич Богуш, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35
Юрьевич Болтромей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
Юрьевич Бортко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Юрьевич Венцко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242 адв.
Юрьевич Венцко, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269
Юрьевич Венцлав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61 адв.
Юрьевич Владыслав, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Юрьевич Война, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Юрьевич Войтко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261 адв.
Юрьевич Войтко, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Юрьевич Каспар, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Юрьевич Криж, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.
Юрьевич Лаврин, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Юрьевич Лук, б. IДельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 267 адв.
Юрьевич Лукаш, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Юрьевич Лукаш, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 285 адв.
Юрьевич Мартин, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Юрьевич Мартин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
Юрьевич Мартин, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юрьевич Мартин, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
Юрьевич Мартин, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Юрьевич Матей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255
Юрьевич Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Юрьевич Матей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
Юрьевич Матей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Юрьевич Матей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Юрьевич Матей, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
Юрьевич Матей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Юрьевич Мацко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. ЮО адв.
Юрьевич Миколай, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Юрьевич Миколай, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
Юрьевич Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Юрьевич Миколай, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
Юрьевич Миколай, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272 адв.
Юрьевич Миколай, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Юрьевич Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Юрьевич Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
Юрьевич Мистишко, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
Юрьевич Мистишко, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Юрьевич Михайло, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
Юрьевич Михайло, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
Юрьевич Михно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Юрьевич Миц, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Юрьевич Мицко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Юрьевич Мицко, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283 адв.
Юрьевич Монтрым, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 245 адв.
Юрьевич Нац, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Юрьевич Олехно, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Юрьевич Олехно, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Юрьевич Павел, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Юрьевич Павел, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
Юрьевич Павел, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270 адв.
Юрьевич Павел, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
Юрьевич Пацко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
Юрьевич Петко, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.
Юрьевич Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Юрьевич Петр, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
Юрьевич Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Юрьевич Петр, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33
Юрьевич Петр, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
Юрьевич Пявел, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юрьевич Ромутис, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Юрьевич Станислав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240
Юрьевич Станислав, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 270
Юрьевич Станислав, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юрьевич Станислав, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 82; с. 29, 30
Юрьевич Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Юрьевич Станислав, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93
Юрьевич Станислав, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 252
Юрьевич Станислав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Юрьевич Станько, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
Юрьевич Стас, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 71
Юрьевич Стась, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
Юрьевич Стась, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233
Юрьевич Сташко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
Юрьевич Счасный, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Юрьевич Фронско, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
Юрьевич Фудко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Юрьевич Хрщон, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Юрьевич Шимко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
Юрьевич Шымко, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Юрьевич Шымон, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Юрьевич Щепан, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Юрьевич Юц, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275
Юрьевич Якуб, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Юрьевич Якуб, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
Юрьевич Якуб, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юрьевич Якуб, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Юрьевич Якуб, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
Юрьевич Якуб, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33 адв.
Юрьевич Якуб, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Юрьевич Якуб, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Юрьевич Якуб, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Юрьевич Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Юрьевич Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Юрьевич Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
Юрьевич Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Юрьевич Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Юрьевич Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Юрьевича Матеевая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Юрьевича Якубовая, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Юрьевский Василей, мяшч. г. Полацк 221 адв.
Юрьевский Гридко, б. Полацкай з-лi 218 адв.
Юрьи, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Юрьи, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
Юрьи, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149 адв.
Юрьсвич Мартин, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
Юряжич Мацко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
Юряжич Станислав, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
Юряжич Ян, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Юсвидович Гриц, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281
Юсог, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
Юсый Матей, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Ютейкович Янушко, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Юхнавая, удава, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юхно, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Юхно, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Юхно, кн., т. 115 адв.
Юхновая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Юхновая, удава, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юхновая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Юхнович Андрей, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
Юхнович Валентын, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
Юхнович Венцлав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Юхнович Мацко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
Юхнович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
Юхнович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Юхнович Нарко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
Юхнович Павел, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Юхнович Стас, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Юхнович Юрчус, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Юцевич Митко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244 адв.
Юцовая, удава, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
Юцович Павел, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Юцович Шимко, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264 адв.
Юцович Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257
Юцсыкович Мицко, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 267
Ючевич Мартин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
Юшевич Юхно, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283
Юшкайтис Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250
Юшкевич Богуш, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Юшкевич Якуб, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Юшко, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271
Юшковая, удава, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277 адв.
Юшковая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Юшковая, удава, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
Юшкович Андрей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Юшкович Андрей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Юшкович Андрей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Юшкович Андриян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Юшкович Бартош, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Юшкович Бартош, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Юшкович Богдан, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Юшкович Богуш, б. Кобрынскай вол. 216 адв.
Юшкович Венслав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Юшкович Венцлав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Юшкович Венцлав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
Юшкович Венцлав, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 252
Юшкович Венцлав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Юшкович Войко, т. 116
Юшкович Войтех, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Юшкович Габрыял, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248
Юшкович Гишпис, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Юшкович Грин, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Юшкович Гричина, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
Юшкович Грыцко, б. Валынскай з-лi 204 адв.
Юшкович Ероним, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Юшкович Каликст, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат - Андрей 28
Юшкович Крик, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Юшкович Лаврин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Юшкович Лаврин, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Юшкович Лаврин, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Юшкович Лаврин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Юшкович Лукаш, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Юшкович Мартин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236 адв.
Юшкович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Юшкович Мацко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
Юшкович Миколай, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
Юшкович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Юшкович Миколай, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Юшкович Миколай, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Юшкович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Юшкович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Юшкович Мись, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
Юшкович Митус, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
Юшкович Михайло, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Юшкович Михайло, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
Юшкович Михайло, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
Юшкович Михал, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Юшкович Михно, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Юшкович Нарейко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232
Юшкович Нацко, б. Кобрынскай вол. 216 адв.
Юшкович Некраш, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Юшкович Пац, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
Юшкович Петр, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
Юшкович Петр, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Юшкович Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Юшкович Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
Юшкович Петр, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Юшкович Петрашко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Юшкович Роман, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Юшкович Рымко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238 адв.
Юшкович Семен, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
Юшкович Станислав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
Юшкович Станислав, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Юшкович Станислав, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Юшкович Станислав, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Юшкович Станислав, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Юшкович Станислав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Юшкович Стань, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Юшкович Станько, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Юшкович Стас, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Юшкович Стас, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Юшкович Стас, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Юшкович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Юшкович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Юшкович Томаш, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Юшкович Чапля, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Юшкович Юрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Юшкович Юрей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Юшкович Юрый, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72 адв.
Юшкович Юрый, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Юшкович Юрьи, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
Юшкович Ягмин, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260 адв.
Юшкович Якуб, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
Юшкович Якуб, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Юшкович Якуб, б. Рэтаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265 адв.
Юшкович Якубовая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
Юшкович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
Юшкович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Юшкович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Юшкович Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Юшкович Ян, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Юшкович Ян, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
Юшкович Ян, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Юшкович Янко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
Юшкович Янчик, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
Юшкойтис Щепан, б. Ужвенцкай вол. Жамойцкай з-лi 274 адв.
Юшович Михно, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106

Share this post


Link to post
Share on other sites

Яблоньский Яроним, п., п. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 127
Явгялович Андрей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
Явидович Роман, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Явидович Юрий, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Явилтович Болтромей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Явнилович Венцко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240
Явнилович Юрис, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Явойшевич Бутус, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Явойшевич Мартин, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
Явойшович Андрош, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Явойшович Петраш, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Явор, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Явтик Стецко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Ягейлович Митко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259
Ягелович Мицук, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Ягиминович Счепан, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Ягинт, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Ягинтовая Зофея, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Ягинтович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.; с. 28, 30
Ягминовая, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256 адв.
Ягминович Лялко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Ягминович Матей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Ягминович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Ягминович Янко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Ягойлович Богдан, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
Ягойлович Григорко, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
Ягойлович Томко, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94
Ягойлович Юрага, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Яголовича Матеевая, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
Ядвига, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Ядвига, удава, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Ядет Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144 адв.
Ядовгова Барбара, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248
Ядовигович Амброжен, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.
Ядовтовича Миколаевая, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244 адв.
Ядорвич Бутко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Ядотовича Миколаевая, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Ядушкович Клим, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Язычкович Григорей, б. Мсцiслаўскага пав. 229
Яикович Стас, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94
Яиович Римко, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
Яиушкович Габриал, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Якайтис Петр, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
Яквинович Дашко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Яким, б. Валынскай з-лi 207
Якимович Иван, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
Якимович Стефан, служэбнiк Григорея Александровича Ходкевича с. 4
Якминович Лоборт, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244 адв.
Якминович Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
Якневич Станислав, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 71
Яковiшкий Иван, б. Валынскай з-лi 207
Яковицкий Ивашко, б. Валынскай з-лi 207
Яковицкий Михайло, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 100 адв.
Якович Мац, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
Якович Нац, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Яковович Фалеец, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Яковцов Василей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
Якойтис Нарко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275
Яконич Тибор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
Яконтович Мартин, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269
Якуб, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
Якуб, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Якуб, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Якуб, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д., яго брат - Тулевич 81
Якуб, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д., яго цесць Григор 77
Якуб, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Якуб, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго браты - Юрий Яцкович, Станислав i Петр 29
Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Адам Мартинович 178
Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Андрей Дроздович 133 адв.
Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат ВойтехГолуб 187
Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Матей Петрович 137 адв.
Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Михал Миколаевич 151 адв.
Якуб, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126 адв.; с. 111
Якуб, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 128; с. 112
Якуб, т. 115 адв.
Якуб, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча, яго бацька - Яныш Амолыкович 118 адв.
Якубайтис Пац, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274
Якубайтис Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Якубашкович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 193
Якубашкович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193
Якубец, т. Алiшкава хар. 122
Якубовая Барбара, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Якубовая Ганна, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Якубовая, з с. Люкцiна, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
Якубовая, удава, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Якубовая, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 245 адв.
Якубовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович (Ябубович - ?) Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.; с. 123
Якубович IЦспан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
Якубович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167
Якубович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168
Якубович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Якубович Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Александр, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
Якубович Александр, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
Якубович Андрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Якубович Андрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Якубович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137
Якубович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Якубович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166 адв.
Якубович Бартломей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Якубович Бартош, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Якубович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
Якубович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Ян 171
Якубович Бернат, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Якубович Богдан, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Якубович Богдан, б. Гандзiнгскай вол. Жамойцкай з-лi 265 адв.
Якубович Богдан, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Якубович Богдан, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Якубович Богуш, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
Якубович Болтромей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Якубович Боярин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
Якубович Бутвил, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260 адв.
Якубович Васко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Якубович Венцко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
Якубович Войдо, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Якубович Войтех, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 60 адв.
Якубович Войтех, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Якубович Войтех, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
Якубович Войтех, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
Якубович Войтех, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
Якубович Войтех, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Якубович Войтех, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Якубович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162
Якубович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
Якубович Войтко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Якубович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Гарасим, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Якубович Гестовт, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Якубович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
Якубович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Якубович Григор, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Якубович Доминик, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
Якубович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
Якубович Козел, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
Якубович Криштоф, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
Якубович Лаврин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Якубович Лаврин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Якубович Лаврин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236 адв.
Якубович Лаврин, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
Якубович Лаврин, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Якубович Лаврин, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Як-убович Лаврин, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
Якубович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
Якубович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176
Якубович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180
Якубович Лаврын, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Якубович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193
Якубович Лукаш, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Якубович Лукаш, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Якубович Мартин, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
Якубович Мартин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Якубович Мартин, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Якубович Мартин, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
Якубович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Станислав 153
Якубович Матей, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
Якубович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Якубович Матых, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150 адв.
Якубович Мац, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Якубович Мацко, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Якубович Миклаш, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Якубович Миколай, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275
Якубович Миколай, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80
Якубович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Якубович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Свях 195
Якубович Миколай, хар. ашменскi, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 18 адв.
Якубович Мись, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Якубович Михайловая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
Якубович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
Якубович Михно, б. Валынскай з-лi 205 адв.
Якубович Мишко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24
Якубович Нарвид, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Якубович Немера, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148
Якубович Павел, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157 адв.
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
Якубович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
Якубович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Якубович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Якубович Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Якубович Петр, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Якубович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., жыве ў м. Нарва, яго брат - Михал 134
Якубович Петько, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Якубович Питкен, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
Якубович Проинс, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.
Якубович Процко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 18 адв.
Якубович Рафал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136
Якубович Румкус, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
Якубович Рымко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Якубович Сенько, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Якубович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович Синян, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
Якубович Станислав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
Якубович Станислав, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Якубович Станислав, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Якубович Станислав, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
Якубович Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Щепан 174
Якубович Стась, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
Якубович Сташко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
Якубович Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Якубович Стец, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Якубович Товтко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
Якубович Томас, хар. рудамiнскi, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
Якубович Томаш, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Якубович Томко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Якубович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Якубович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Якубович Урбан, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
Якубович Шатило, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Якубович Шымко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Якубович Щепан, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Якубович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
Якубович Щчепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137
Якубович Юрый, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
Якубович Юрый, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Якубович Юрьи, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Якубович Юрьи, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
Якубович Юрьи, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Якубович Юхно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
Якубович Яико, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240
Якубович Ян, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Якубович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
Якубович Ян, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 94
Якубович Ян, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Якубович Ян, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Якубович Ян, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137 адв.
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Якубович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
Якубович Ян, з. Падляшскага в-д. 108 адв.
Якубович Янел, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Якубович Янко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Якубович Янко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Якубович Янко, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Якубович Януш, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
Якубович Януш, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274
Якубович Януш, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258 адв.
Якубович Яроним, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Якубович, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
Якубовича Петровая Марина, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Якубоўскi Мiхайла, с. 29
Якубоўскi Мацей, с. 29
Якубоўскi Томаш, с. 29
Якубоўскi Я., с. 401
Якубский, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160 адв.
Якулкович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170
Якуш, т. Клецкага пав. 212 адв.
Якушевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Якушевич Михай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Якушевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Якушевич Михтал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
Якушевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Якушевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
Якушевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Якушевич Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Якушевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Якушевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Андрей 142 адв.
Якша, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Якшевич Петр, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Ялаир, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
Ялбрик, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
Яловицкий Гневош, б. Валынскай з-лi 204 адв.; с. 11
Ямонтович Борис, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
Ямонтович Бутко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Ямонтович Венцко, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Ямонтович Кутас, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 60 адв.
Ямонтович Лукаш, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
Ямонтович Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Ямонтович Миколай, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Ямонтович Михайло, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Ямонтович Семен, кн., ставiў коней з застаўнога дварца Крывiна 14 адв.
Ямонтович Якуб, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Ямонтович Якуб, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 251
Ямонтович Ян, кн., альтарыста вiлькамiрскi 64
Ямунтович Мартин, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Ян III Казiмiр, вял. кн. лiт. с. 25
Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
Ян, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Ян, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д., яго брат Мистишко 93 адв.
Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д., яго цешча Товиловая 78 адв.
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144 адв.
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Бартош Якубович 171
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Матей Хабда 146
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Матыс Станиславович 190 адв.
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Станислав Коталевич 140
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Шиман Станиславович 151
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго цесць Борута 129 адв.
Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго цешча - Михайловая 195 адв.
Ян, кн., бiскуп Вiленскi, п.-р. 8 адв.
Ян, хар. [васiлiшскi], б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Янгайтис Григор, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
Янелевая, удава, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Янелис, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Янель, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Янкайтис Римко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279
Янкайтис Юрьи, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Янко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238 адв.
Янко, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д., яго брат - Бортко Андрушкович 52
Янковая Марина, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
Янкович Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Янкович Андрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
Янкович Андрей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Янкович Васко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
Янкович Гельдыш, т. 116 адв.
Янкович Гриц, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
Янкович Довняр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
Янкович Казак, т. Абрагiмава сцягу 117 адв.
Янкович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Янкович Миклаш, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Янкович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Янкович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Янкович Миколай, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
Янкович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Янкович Михайло, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84
Янкович Навел, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261 адв.
Янкович Обияш, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
Янкович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Янкович Петр, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 272 адв.
Янкович Петр, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
Янкович Петраш, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Янкович Сенько, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
Янкович Стань, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Янкович Станько, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
Янкович Томаш, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232
Янкович Томко, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Янкович Федко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
Янкович Фен, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
Янкович Щчасный, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Янкович Юрей, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
Янкович Юхно, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
Янкович Юшко, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84
Янкович Якуб, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241 адв.
Янкович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Янкович Ян, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260 адв.
Янкович Яцко, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
Янкович, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
Янкович, с. 150
Яновая Марина, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
Яновая Митя, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
Яновая, удава, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Яновая, удава, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
Яновая, удава, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Яновая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Яновая, удава, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
Яновая, удава, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Яновая, удава, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Яновая, удава, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Яновая, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
Яновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133
Яновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138 адв.
Яновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
Янович Аiiдрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143
Янович Абрам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
Янович Авгуштын, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Янович Авгуштын, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Янович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Янович Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
Янович Аидрей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
Янович Амброжей, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32 адв.
Янович Амброжей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Янович Андрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Андрей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Янович Андрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
Янович Андрей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Янович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Янович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
Янович Андрош, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Янович Андрушко, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.
Янович Антон, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
Янович Балтромей, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
Янович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140 адв.
Янович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
Янович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Янович Бернат, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Янович Бернат, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
Янович Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Янович Бертош, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Янович Бертош, б. Ужвенцкай вол. Жамойцкай з-лi 274 адв.
Янович Богдан, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269
Янович Богуш, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
Янович Болтромей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Янович Бортко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Бутко, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.
Янович Валентын, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Янович Венцко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
Янович Венцлав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Янович Венцлав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Янович Венцлав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
Янович Водислав, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Янович Водислав, б. Упiцкага пав. Вiленскага в-д. 18
Янович Войновский, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
Янович Войтех, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Войтех, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. ЮО адв.
Янович Войтех, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Янович Войтко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
Янович Войтко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Янович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
Янович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
Янович Волк, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Янович Володко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186
Янович Габриал, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Гидко, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 268
Янович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192
Янович Григор, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Янович Григор, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
Янович Григорей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Янович Гриц, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Янович Гриц, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Янович Добко, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Янович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Янович Ждан, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
Янович Жигимонт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Янович Каспор, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Янович Климунт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148
Янович Лаврин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
Янович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
Янович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Янович Лаврын, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Янович Лаврын, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
Янович Лодыслав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
Янович Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
Янович Марко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
Янович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
Янович Мартин, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
Янович Мартин, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
Янович Мартин, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Янович Мартин, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
Янович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
Янович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
Янович Мартин, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
Янович Мартин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Янович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Янович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
Янович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Янович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Янович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миколай 172 адв.
Янович Матей, б. Вiцебскай з-лi 225 адв.
Янович Матей, б. Гандзiнгскай вол. Жамойцкай з-лi 266
Янович Матей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Янович Матей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Янович Матей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Янович Матей, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Янович Матей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Янович Матей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 200
Янович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миколай 143 адв.
Янович Матыас, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193
Янович Матыяс, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Янович Мацко, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
Янович Мацко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Янович Мацко, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Янович Мацко, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Янович Мацко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Янович Миклаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Янович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
Янович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Янович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
Янович Миколай, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Янович Миколай, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269 адв.
Янович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Янович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Янович Миколай, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Янович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
Янович Миколай, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 268 адв.
Янович Миколай, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264 адв.
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
Янович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199 адв.
Янович Микуть, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Янович Михайло, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Янович Михайло, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Янович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Янович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 200
Янович Михно, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Янович Михно, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. НЗ адв.
Янович Нац, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Янович Олександр, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Янович Олекши, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
Янович Омброжей, б. Белiцкага пав. Вiленскага в-д. 17 адв.
Янович Павел, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
Янович Павел, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Янович Павел, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Янович Павел, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Янович Павел, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Янович Павел, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Янович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199 адв.
Янович Пац, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Янович Пацко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Янович Петр, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
Янович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Янович Петр, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
Янович Петр, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 94
Янович Петр, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80
Янович Петр, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Янович Петр, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Янович Петр, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
Янович Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Янович Петр, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Янович Петр, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Янович Петр, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Янович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
Янович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153 адв.
Янович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
Янович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Янович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
Янович Рантюс, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 268 адв.
Янович Римко, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Янович Роман, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 251
Янович Ромейко, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Янович Рымко, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
Янович Себестиян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140 адв.
Янович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137
Янович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
Янович Станел, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Янович Станис, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
Янович Станислав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Янович Станислав, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
Янович Станислав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
Янович Станислав, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Янович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Янович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Янович Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Янович Станислав, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Янович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
Янович Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149 адв.
Янович Стань, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
Янович Станько, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
Янович Степан, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240
Янович Товтко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
Янович Томас, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
Янович Томко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Янович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 135 адв.
Янович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150 адв.
Янович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Янович Трибур, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32
Янович Туртин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Янович Урбан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Янович Францишко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233
Янович Хрщон, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
Янович Хрщон, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Янович Шиман, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
Янович Шимко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Янович Шчасный, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Янович Шчепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
Янович Шымко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Янович Щапан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143
Янович Щасный, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
Янович Щепан, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
Янович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
Янович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Янович Юрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
Янович Юрей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Янович Юрий, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Янович Юрий, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Янович Юрис, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Янович Юрис, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 261 адв.
Янович Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 277 адв.
Янович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Янович Юрьи, дзяк, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
Янович Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
Янович Юхно, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Янович Юхно, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Янович Юшко, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Янович Якуб, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янович Якуб, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271
Янович Якуб, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Янович Якуб, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154 адв.
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 175
Янович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
Янович Ян, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Янович Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232
Янович Ян, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Янович Ян, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113
Янович Януш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Янович Янушко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Яновича Матеевая, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Яновм'i Венцлав, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Яновнч Стань, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Янойтис Лукаш, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
Янойтис Нарос, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264 адв.
Янойтис Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
Янойтис Стас, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Янойтис Шимко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
Янута, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Янушевич Бас, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
Янушевич Степан, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242 адв.
Янушевич Якуб, мяшч. ковенскi, выстаўляў каня з маёнтка цi маёнткаў Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Янушковая, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
Янушковая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Янушковая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Янушкович Адам, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
Янушкович Андрей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Янушкович Богдан, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Янушкович Богдан, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
Янушкович Богуш, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Янушкович Григорей, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113
Янушкович Кригор, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.
Янушкович Лаврин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Янушкович Матей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Янушкович Михайло, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Янушкович Павел, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Янушкович Павел, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
Янушкович Серафин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Янушкович Станислав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Янушкович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Янушкович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Янушкович Щепан, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Янушкович Щепан, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Янушкович Юхно, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Янушкович Якуб, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Янушовая, панi, панi Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
Янушовая, удава, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Янушович Адам, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
Янушович Якуб, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Янушовский, б. Вiцебскай з-лi 225
Янчиньский Андрияс, б. Валынскай з-лi 206 адв.
Янчиньским Грицко, б. Валынскай з-лi 207
Яныш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Янышович Таныш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Янюлевич Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Япкович Ивашко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
Ярионович Юшко, з. Падляшскага в-д. 109
Ярнолт Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139 адв.
Ярнолтович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176
Ярослав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
Ярославич Якуб, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Ярославович Богдановая, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
Ярудецкий Василей, п., п. Валынскай з-лi 204 адв.
Ярцевич Василей, б. Мсцiслаўскага пав. 229
Ясвидович Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 "
Ясвидович Шымко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Ясевич Якуб, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Ясевич Ян, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Ясениницкий Лазар, б. Валынскай з-лi 206
Ясенский Тихно, б. Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
Яско, т. Алiшкавахар. 121 адв.
Ясколдович Войтех, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Ясойтис Балтромей, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Ясудайтис Войткус, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
Ясудович Монко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Ятвилойтис Гоиль, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Ятовтович Аидрсii, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Ятовтович Грин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Ятовтович Лаврин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
Ятовтович Мартин, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Ятовтович Мися, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Ятовтович Михно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48 адв.
Ятовтович Ониско, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Ятовтович Стась, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Ятовтович Счасный, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
Ятовтович Счасный, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Ятовтович Хрщон, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
Ятовтович Шымко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Ятовтович Ян, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Ятовтович Ян, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
Ятовтовича Станиславовая, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Яхим, яго маёнтак Мсцiслаўскага пав., якi закупiў кн. Жилинский 18
Яхневич Томко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Яхнович Андрей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Яхнович Мис, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Яхнович Томко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Яхя, кн., марш. татарскi, т. хар. кн. Банька Сенкавiча 123 адв.
Яхя, кн., т. 115 адв.
Яцевич Болтромей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45 адв.
Яцевич Матей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
Яцевич Михно, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Яцевич Михно, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Яцевич Пац, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Яцевич Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Яцевич Федец, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Яцевич Якуб, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Яцевич Янус, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Яцевича Петровая, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
Яцкевич Лаврин, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Яцко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго цесць - "Кумпь" "Кумпев зять" 101 адв.
Яцко, б. гуляльнiцкi, б. Валынскай з-лi 205
Яцко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Яцковая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Яцковая, удава, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278 адв.
Яцкович Андрей, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
Яцкович Балтромей, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Яцкович Балтромей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Яцкович Балтромей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 286
Яцкович Бутко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Яцкович Василь, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Яцкович Васко, б. Полацкай з-лi 219
Яцкович Войтко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Яцкович Войтко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Яцкович Войтко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат - Лаврин 29 адв.
Яцкович Грицко, ставiў коней з маёнткаў Уцёнскай вол. i Анiкшценскага пав. 18
Яцкович Лаврын, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Яцкович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
Яцкович Минк, б. Пiнскага пав. 211
Яцкович Михно, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Яцкович Мицко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Яцкович Мицко, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 31 адв.
Яцкович Мицко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
Яцкович Пашко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Яцкович Петр, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Яцкович Петр, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Яцкович Станель, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Яцкович Станил, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Яцкович Станислав, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Яцкович Станислав, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Яцкович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Яцкович Стас, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Яцкович Тишко, б. Пiнскага пав. 211
Яцкович Томко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
Яцкович Щепан, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Яцкович Юрий, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
Яцкович Юрий, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брыты - Петр, Станислав i Якуб 29
Яцкович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80
Яцкович Юрьи, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Яцкович Юрьи, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi, яго брат - Венцко 230 адв.
Яцкович Якуб, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Яцкович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
Яцкович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
Яцкович Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Яцкович Янушко, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Яцковича Занковая, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Яцук, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
Яцыник Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
Яцынич Астафей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
Яцынич Остафей, 11 адв.
Яцынич Стань, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Ячевич Андреевая, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Ячевич Можейко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Ячович Можейко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Яшкевич Лаврин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
Яшкович Бутко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69

Share this post


Link to post
Share on other sites

Болдашевич Байраш, т. 116 Болелевич Юрый, б. Кернаускага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.

Борода Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.

Бутко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174
Бутков Мартин, б. Вiцебскай з-лi 225 адв.
Бутков Станько, б. Вiцебскай з-лi 225 адв.

Воробей Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миколай 172

Губа Ян, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96

Гулевич Михайло, п., п. Валынскай з-лi 202
Гулевич Федор, п., п. Валынскай з-лi 208

Дрозденский, б. Валынскай з-лi 205 адв.
Дроздович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Якуб 133 адв.
Дроздович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133

Едка Караль, с. 28
Едко Юрей, п., п.-р. 10

Ефимович Томаш, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.

Жагович Бернат, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Жагович Нарбут, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.

Забела, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.

Залескi Томаш, с. 28, 29
Залеский Марко, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95

Игнатович Васко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199 адв.
Игнатович Дорош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
Игнатович Иванец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
Игнатович Михайло, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Игнатович Олешко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199 адв.
Игнатович Павел, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв.
Игнатович Петр, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
Игнатович Тишко, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102.
Игнатович Федко, б. Пiнскага пав. 211

Индрих, немец х-р вызнач. Немец нг зразумелы, маг чыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, мяшч. г. Полацк 222 адв.
Индрихович Станислав, б. Полацкай з-лi 218 адв.

Кисель Тихно, б. Валынскай з-лi 208

Козак Станислав Володкевич, б. Вiдукльскай i Айро гальскай воласцей Жамойцкай з-лi 244 адв., 288
Козак Станислав, цiвун коршаўскi, ставiў каня з м-ка Камень 18
Козак, т. 116 адв.

Козел Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136 адв.
Козел Федец, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.

Лаппо И. И., с. 34

Литвин Малхь, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271

Лопата, дв. 11

Мазур Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Мазур Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.

Маркович Андрей, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Маркович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
Маркович Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Маркович Богдан, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв. 267
Маркович Довмонт, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Маркович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
Маркович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
Маркович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Троян 151 адв.
Маркович Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Маркович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Маркович Юрис, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270 адв.
Маркович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138 адв.
Маркович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
Маркович Янко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.

Мелех, садоўнiк Наўгародскага пав. 41 адв.

Олехнович Амброжей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61 адв.
Олехнович Андрей, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
Олехнович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181 адв.
Олехнович Андрус, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
Олехнович Андрушко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Олехнович Балтромей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Олехнович Бартош, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Олехнович Бартош, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Олехнович Бенюс, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Олехнович Богдан, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
Олехнович Богдан, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Олехнович Болтромей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Олехнович Болтромей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Олехнович Болтромей, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
Олехнович Болтромей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Олехнович Бутрым, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235
Олехнович Васюк, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
Олехнович Войтех, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Олехнович Войтко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Олехнович Гарасим, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
Олехнович Ирык, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Олехнович Крик, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Олехнович Лаврин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Олехнович Лукаш, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
Олехнович Мартин, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Олехнович Мартин, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257
Олехнович Мартин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Олехнович Мартин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Олехнович Мартин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
Олехнович Мартин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Олехнович Матей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48 адв.
Олехнович Матей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Олехнович Миколай, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Олехнович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Олехнович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Олехнович Миколай, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Олехнович Можеко, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Олехнович Олександро, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
Олехнович Онуш, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255 адв.
Олехнович Петр, б. Валынскай з-лi 203
Олехнович Петр, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
Олехнович Петр, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Олехнович Петрик, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255 адв.
Олехнович Симко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255 адв.
Олехнович Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкайз-лi 281
Олехнович Стань, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
Олехнович Стас, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94
Олехнович Стась, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271
Олехнович Стецко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
Олехнович Томаш, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241 адв.
Олехнович Томаш, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
Олехнович Томко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Олехнович Шымко, б. Кернаўскага пав. Вiленскага вд. 56 адв.
Олехнович Щасный, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Олехнович Юрага, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33
Олехнович Юргель, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Олехнович Юрый, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Олехнович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Олехнович Якуб, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
Олехнович Якуб, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Олехнович Якуб, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Олехнович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Олехнович Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
Олехнович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
Олехнович Ян, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Олехнович Янушко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Олехнович Ярослав, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Олехновича Миколаевая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Олехновича Миколаевая, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
Олехновича Миколая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
Олехновича Юрей Михайлович, 12
Олехновича Юрьевая, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Олехновича Юрьевая, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Олехнович Станислав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
Олехович Якуб Андреевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179

Панфилович Васко, сакольнiк Наўгародскага пав. 41

Перепеча Павел, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107

Соловей, сакольнiк Наўгародскага пав., яго "братея" Тимош, Иван, Хань, Опанас i Гринь 41

Яхим, яго маёнтак Мсцiслаўскага пав., якi закупiў кн. Жилинский 18

 

 

переписывал самые очевидные корреляции. совпадения? не думаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, нахалёнок сказал:

...

переписывал самые очевидные корреляции. совпадения? не думаю.

Пастырь, это ты о чём, если не секрет?

Растолкуй, интересна ж, такой объём работы, и …. ради чего?

Шо мы из этого долны понять?

Хто с кем коррелируется, совпадает, и каким боком тут ты?

И хто эти доблестные воены, те шо были особо выделены красным? Славные предполагаемые панцерпредки?

 

Edited by AVION

Share this post


Link to post
Share on other sites

а это боярам предназначено. на сайте таковых штук 10. в общем смысл в том что вроде понятно откуда первопредки бояр пришли в себежский уезд. фамилии в списке до боли похожи на фамилии бояр. правда бояр порядка 170 фамилий, а коррелируют 29. можно ещё десяток притянуть совсем уж за уши

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы, бояре, народ работящий...

Share this post


Link to post
Share on other sites

такая уж наша боярская доля...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а растолкуй за этого бундеса

Индрих, немец х-р вызнач. Немец нг зразумелы, маг чыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, мяшч. г. Полацк 222 адв.

 

смысл слов понятен, но от эти "х-р" и "нг" - шо они значат? никак допереть не могу

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а бис його знаэ. нг похоже НЭ, очепяток там есть

но фамилия Индрин в списке бояр присутствует.

http://coins.su/forum/topic/212374-familii-pantsirnyh-boyar-polnyi-spisok/

вот 3 семейства, правда писаны крестьянами

http://coins.su/forum/topic/201801-rgada-f1239-op48-delo-100-reviziya-1782-goda/

одно из них в моих Липниках

в ОК есть только 1 человек с такой фамилией. на связь не вышел :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

а хр?

христианского вероисповедания (вызнач.) шоль? ну в смысле той же веры шо и составитель списков, не еретик тасзать

Share this post


Link to post
Share on other sites

скорее всего. но почему через дефис непонятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну может в оригинальном тексте так было, перенос там со строки на строку, а в "современной" редакции - это уже отобразили в виде дефиса

тада то шпарили всё подряд, пунктуация находилась ещё в зачаточном состоянии скажем так

тем более уровень подготовки писцов то тоже был разный, и то как не написали бы при великокняжеском дворе, вполне могло быть на более простом уровне

Share this post


Link to post
Share on other sites

писано то на старобелорусском. хрен его что там и как было. а сам текст на современном белорусском. в итоге при переводе на понятный нам получается хрень

Share this post


Link to post
Share on other sites

эт понятно, о том и речь, что перенос при современном форматировании текста уже на белорусском - это было сделано уже согласно нынешних реалий правописания и поэтому вот эти дефисы могут означать просто , что буква х была в конце одной строки, а р уже перенесли на следующую

сам то текст про этого бундеса мог быть написан не в одну строку, а в несколько

 мож там дето есть объяснение ( раз в приведённых тобой сокращениях этих аббревиатур нема, ты ж их явно передрал),  в современной книжке , или шо оно там такое, имеется в виду

Share this post


Link to post
Share on other sites

объяснений нема. шоб докопаться-надо ехать и лопатить архив Радзивиллов. на хрена им нужно хранить у себя копию гоархива-можно догадываться. кстати при копировании тоже могло случиться всё что угодно

Share this post


Link to post
Share on other sites

могло и при копировании кэшно случиться, причём и не один раз

хз с чего они вообще копировали, с оригинала, или какой то промежуточной копии

сока могло быть "списков" документа - это тоже большое хз

Share this post


Link to post
Share on other sites

127.jpg

128.jpg

129.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

вывод-25 дворов снаряжали одного конного

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, как это можно использовать для наших изысканий, но пусть будет.

 

Земли Короны Польской 16 века. Список населённых мест по воеводствам, карта.

http://atlasfontium.pl/index.php?article=korona

 

Из списка фамилий, похожих на боярские, есть Подляшское (podlaskie) воеводство.

wojewodztwo.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Магазин Coins.su astrapage.ru